Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van

JTCA
Wipstrikkerallee 13
8023 DR Zwolle
Telefoon: 06-55 15 49 79

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05083889. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1 Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Verwerking persoonsgegevens

 1. Contact via het invulformulier van onze website
 2. Als toeleverancier

1.2 Verzamelen (persoons)gegevens

 1. Naam (klant en toeleverancier)
 2. Adres (klant)
 3. Postcode en woonplaats (klant en toeleverancier)
 4. E-mailadres (klant en toeleverancier)
 5. Telefoonnummer (klant en toeleverancier)

1.3 Gebruik van de gegevens

 1. Contact onderhouden in relatie tot gemaakte afspraken

2 Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

U kunt contact opnemen met Hans de Vries via 06-55 15 49 79 en/of h.devries@jtca.nl voor:

 1. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken
 2. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
 4. Correctie, beperking, verwijderen of overdracht van uw gegevens
 5. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door JTCA

3 Cookies

JTCA registreert gegevens over het gebruik van onze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan JTCA de website verbeteren en aanpassen naar de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op onze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanomiseerde gebruik van Google Analytics.

4. Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

5. Bewaren gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.